VRIMMELbingo!

Velkommen til vrimmelbingo med kulturelle premier!


Dansegalla Lierne Helsetun

Odd Magne Lund med sitt enmannsorkester kommer til Lierne Helsetun for å by opp til dans.