Vrimmelåpning Harran oppvekstsenter

Det blir en fest når rektor på Harran oppvekstsenter forestår skolens vrimmelåpning!

Når både skolene, barnehagene, og resten av kulturlivet i regionen samler seg, blir det mye fint å oppleve de neste ukene!

Dato:
1. november 2021
Tidspunkt:
12.00
Sted: Harran oppvekstsenter,
Adresse:
Harran oppvekstsenter, Harran, Norge
googlemap