Tradisjonshåndverk – kortreiste bygningsmaterialer

Før i tida hadde materialer til husbygging mye kortere reisevei og ble gjerne tilvirka for hånd. Det ga et mye lavere klimaavtrykk enn i dag. Har vi noe å lære av eldre byggeteknikker?

Kunnskap om gamle byggeteknikker og tradisjonshandverk er viktig for å ta vare på eldre bygninger som kilde til kunnskap om vår historie. Bevaringsverdige hus skal fortelle den samme historia etter istandsetting.

Bruker du de samme teknikkene som ble brukt opprinnelig, bevarer du historia til bygningen samtidig som du tar vare på handverksteknikkene.  En av de teknikkene en bygningshåndverker måtte beherske var håndhøvling av bord til kledning, gulvbord og panel.

Når Einar Strand kommer til skolen får du sjekka ut verktøyet og teknikkene som må til for å produsere panel og gulvbord: helt fra rundtømmer fra skogen til ferdig produkt klart til bruk i bygningen.

Dato:
26. oktober 2020
Tidspunkt:
11.00
Sted: Foldereid Oppvekstsenter,
Adresse:
Foldereid Oppvekstsenter, Sekundær Fylkesvei 17, Foldereid, Norge
googlemap

Her opptrer disse utøverne

    Einar Strand

    Einar Strand er ansatt i Trøndelag fylkeskommune, og er ekspert på gamle bygninger.