Staaloe – at bekjempe en kjempe

Staaloe – Sápmis største fiende. Snart kommer han til et sted nær deg. Kan kampen vinnes?

Med fortellingen om den blodtørstige Staaloe, ønsker vi å gi vårt bidrag til å holde den samiske fortellertradisjonen i live. Å fremkalle, bemestre og overvinne frykt har samiske generasjoner lært gjennom disse fantastiske historier som vandrer fra øre til munn, fra hånd til papirer, til bøker og tilbake til små, små ører som lager store, store tanker. Nå maner vi frem kjempen for å lære folkvett og forstand – Sápmis største fiende og blodsuger!

Forestillingen om Staaloe er en samproduksjon mellom den sørsamiske bokbussen Gærjah og Åarjelhsaemien Teatere AS.

Tekst: Marianne Kappfjell/Cecilia Persson
Regi/konsult: Leammuid Biret Rávdná/Cecilia Persson
Dukke/Staaloe: Grete Larsen
Rekvisitt/Staaloebrura: Kari Britt Nilsen
Medvirkende: Marianne Kappfjell

Dato:
24. oktober 2018
Tidspunkt:
13.00
Åpen forestilling. Gratis.
Sted: Lierne folkebibliotek

Her opptrer disse utøverne

    Marianne Kappfjell

    Marianne Kappfjell jobber som bokbussbibliotekar, og litteratur- og kulturformidler ved Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss for Nordland fylkesbibliotek.