Rennebumartnan OMSTART!

– endelig, Endelig, ENDELIG! Endelig er den her igjen!

To år på rad har vi på grunn av den uforutsigbare situasjonen knyttet til koronapandemien, måttet avlyse Rennebumartnan. Med god støtte fra Fylkeskommunen, Rennebu kommune, Sparebank1 SMN og Kraftlaget inviterer vi derfor til Rennebumartnan 2021 Omstart 5. – 7. november. Som i alle år ønsker vi også denne gangen å fokusere på håndverk i tradisjon og ny design, kunst og småskala mat.

Når vi inviterer til å delta på Rennebumartnan Omstart, så presiserer vi at vi denne gangen legger til rette for et mindre, enklere og rimeligere arrangement. Vi ønsker å bruke Rennebuhallen til utstillere innenfor håndverk, kunst og design, og parkeringsplassen utenfor hallen til boder/telt for småskala matprodusenter. Vi jobber også for å tilrettelegge for håndverksaktiviteter for publikum, og et begrenset kulturprogram. Tilbud om mat og drikke både til publikum og utstillere blir det også.

Fredag 14.00 – 20.00
Lørdag 10.00 – 17.00
Søndag 10.00 – 17.00

Dato:
6. november 2021
Tidspunkt:
10.00 - 17.00
Sted: Rennebuhallen, inne og ute
Adresse:
Rennebuhallen, Myrveien, Rennebu, Norge
googlemap