Litterært pusterom på biblioteket

Velkommen til Shared reading – litterært pusterom

• Vi er en liten gruppe
• En leseleder leser høyt
• Vi snakker sammen om det vi har lest
• Du kan velge å bare lytte
• Du kan velge å fortelle hva du opplever
• Vi undrer oss sammen

Dato:
10. november 2021
Tidspunkt:
18.00
Sted: Biblioteket
Adresse:
Grong folkebibliotek, Sekundær Fylkesvei 392, Medjå, Norge
googlemap