John Gunnar Krogstad: Foredrag om Thorkel Jonassen, predikant og reineier i ei vanskelig tid

Prest John Gunnar Krogstad tar deg med på ei spennende reise inn i ei utfordrende tid.

Thorkel Jonassen (1839-1921) er en av de mest kjente sørsamene i sin generasjon. Han huskes som predikant og salmedikter, og fordi han flere ganger ble jaget fra sted til sted med reinflokken sin.

Thorkel Jonassen var av Børgefjellslekta; farfaren hans het også Thorkel Jonassen.

Thorkel og familien hans reiste fra hjemtraktene ved  Børgefjell i Nordland i 1869 med 300 rein. Oppbruddet må sees i sammenheng med det «indre koloniseringa» og bureisinga som på denne tiden foregikk i de indre delene av Helgeland og Namdalen. De tradisjonelle samiske reinbeiteområdene kom under press.

Dato:
26. oktober 2021
Tidspunkt:
18.00
Sted: Snåsa Bibliotek
Adresse:
Snåsa Bibliotek, Snåsa, Norge
googlemap