Foredrag vrimmel

Foredrag: Nordvegen- leia langs Norskekysten.

Nordvegen er opphavet til navnet Norge. Om du ikke er helt oppdatert på siste nytt fra Riksvei nummer 1, bør du få med deg dette foredraget av Lars Forseth

I de siste 10 årene er det framkommet mye ny kunnskap om kystleia – Nordvegen. Foredraget vil popularisere denne nye kunnskapen. Leia har vært brukt fra yngre steinalder (2000 f.kr) og til i dag. Den er regnet som Norges Riksvei nr 1.

Foredraget vil og forsøke å vise hvordan leia er brukt langs Namdalskysten i eldre tid. De regionale sentra i Vikingtiden vil bli analysert og satt i sammenheng med leia. Kan det ha eksistert et kongedømme i Namdalen på 800 tallet? Og har Snorre helt rett når han skriver at Herlaug og Rollaug var konger i forbindelse med byggingen av Herlaugshaugen?

 

Dato:
20. oktober 2020
Tidspunkt:
19.00
Gratis inngang. Salg av kaffe og kaker.
Sted: Norveg
Adresse:
Kystmuseet Norveg, Strandgata, Rørvik, Norge
googlemap

Her opptrer disse utøverne

    Lars Forseth

    Lars Forseth har jobbet med kulturminnevern i Nord-Trøndelag siden 1993. Han er en erfaren arkeolog med sans for god formidling.