Bokbuss: Bærekraftsbiblioteket

Bokbussen tar med seg Bærekraftsbiblioteket til Midtre-Gauldal

I uke 43 besøker Kultur- og bibliotekbussen Singsås og Budal skole i Midtre Gauldal som en del av bussens ordinære kjørerute.
Som et bidrag til årets Vrimmel-program vil Malin Kvam, rådgiver ved Trøndelag fylkesbibliotek, snakke om Bærekraftsbiblioteket til mellomtrinnet på de to skolene.
Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler som bruker barnelitteratur som en inngang for barn til å lære om FNs 17 Bærekraftsmål.
Malin vil fortelle om Bærekraftsmålene og Bærekraftsbiblioteket, og lese utdrag fra Syden (Marianne Kaurin) og Buffy By (Ingeborg Arvola). Dette er bøker med tema som går under Bærekraftsmål 1 Utrydde fattigdom.

Les mer om tjenesten Bærekraftsbiblioteket her:

Dato:
28. oktober 2021
Tidspunkt:
11.00
Sted: Singsås skole,
Adresse:
Singsås skole, Singsås, Norge
googlemap