Terje Adde

Terje Adde er komponist, utøver og mangeårig musikkutvikler både lokalt, regionalt og nasjonalt

Terje spilte i ungdomstida i en rekke band, mest kjent i ettertid er Mads inc. med blant andre Åge Aleksandersen, og med Stein Ingebrigtsen. Fra 1970 var han student og musiker i Oslo der han spilte med Radka Toneff, Jon Balke, Jon Eberson med flere. Utdannet klassisk slagverker/pedagog ved Veitvet Musikkonservatorium (etter hvert Østlandets Musikkonservatorium/Norges Musikkhøgskole), deretter musikklærer, dirigent, komponist, arrangør, utøver blant annet for Rikskonsertene med utgangspunkt Regiongruppe Namsos. Spilte også i noen år med Ole Mediås og Arnold Hollups kvartetter.

Terje var lærer og dirigent i Namsos fra 1973 til 1977 da han gikk inn i familiefirmaet Addes Møbelutsalg as. og arbeidet særlig med musikkavdelingen og privat musikkskole samtidig som han underviste i grunn- og videregående skoler, dirigerte og reiste for Rikskonsertene. Fra 1984 ble han ansatt som første rektor i Namsos kommunale musikkskole, etter hvert den første kulturskole – noe kommunen også fikk den første nasjonale prisen for. Terje fikk i 1990 Namsos kommunes kulturpris for «godt arbeid for musikken og evner som komponist».

Arbeidet med å bygge opp samordnet musikkopplæring i Namsos førte Terje inn i regionale, nasjonale og internasjonale verv, og i noen år i perioden 1985 til 2010 var han blant annet styreleder i Norsk musikkråd, Nordisk Musikkpedagogisk Union, Nordisk Musikkskolelederråd, nestleder i Musikernes fellesorganisasjon (nå CREO), styremedlem i Frivillighet Norge. Terje er æresmedlem i CREO, særlig for å ha lyktes med å sikre forsvarlig lønn til kulturarbeidere/kulturlærere.

Fra 1998 ble han ansatt som kultursjef i Namsos kommune, fra 2013 seniorrådgiver kultur. To av de mest markante oppgavene som kultursjef var ved siden av å utvikle det lokale kulturlivet å få bygget Nye Namsoshallen og å legge grunnlaget for Trønderrockmuseet/Rock City. Han har blant annet også vært sentral i å utvikle EU-prosjektet Singing Cities.

Terje har komponert mer enn 130 musikkstykker og verk, alle framført i det miljøet de er tenkt til; det lokale og regionale kulturfeltet, gjerne i et samvirke mellom profesjonelle og amatører. Av større verk de senere år, kan nevnes «A Mass for Peace 2010» der han både skrev tekst og musikk. Verket er for symfoniorkester, kor, 5 solister, originale skipsklokker til minne om de falne britiske unge i Namsenfjorden i 1940. Den helaftens musikalen «Mellom drøm og virkelighet» handler om rockens spede begynnelse i Namsos og ble fremført i 2011. Terje skrev manus, tekst, arrangement og egen musikk, men det var også sanger av Åge Aleksandersen Chand, Askil Holm.
«Det forunderlige foraar» i 1814» ble fremført i 2014 med Terjes manus, tekst og musikk, «Paa Braaholmens Steiner og Strender» i 2015. «Eit Spel om Kong Herlaug» på Leka, der han skrev musikken, er fremført siden 1980-tallet sist i 2017. Manus er av Trygve Hoff. «Arnfinn og Guru» (musikk) ble fremført for to fulle hus under siste års Woodlandfestival. «Requiem» er skrevet til Namdal Vokalensemble og ble uroppført i mai i år med tekster, komposisjon og arrangement av Terje. «Kongens Portal», historien om grunnleggeren av Norsk Sagbruksmuseum/Spillum Dampsag & Høvleri, skal etter planen fremføres i 2020 i forbindelse med Namsos sitt 175-årsjubileum. Også her har Terje skrevet manus, tekst og musikk.

Terje Adde deltar på følgende arrangement