Nord-Trøndelag kammerorkester

Nord-Trøndelag kammerorkester ønsker å være et godt synlig orkester i fylket, der høyt musikalsk nivå står i fokus. Vi gjennomfører egne orkesterprosjekter, gjerne med solister fra Nord-Trøndelag.

Vi har også samarbeidsprosjekter med MiNT, kor og andre aktører i Nord-Trøndelags kulturliv. Vi har gjennom flere år hatt et nært samarbeid med Steinkjer kammerkor.

Orkesteret skal være en møteplass for høyt kvalifiserte strykere i fylket, og en arena der unge talentfulle strykere skal kunne utvikle seg og få inspirasjon til videre musikalsk arbeid. Innimellom har vi fellesproduksjoner med rekrutteringsorkesteret Nord-Trøndelag kammerungdom.

Nord-Trøndelag kammerorkester ble i 2005 startet igjen etter å ha ligget nede siden 1997. Det var Erling Skaufel og Lars Ove Mølnå som tok initiativ til å gjenoppta driften av orkesteret, 20 år etter at Bjarne Fiskum initierte det i 1985. Orkesteret og Fiskum hadde stor betydning for rekruttering av styrkere. Noen av disse har blitt profesjonelle utøvere, og de er nå ressurser for dagens orkester. Målet er å skape arbeidplasser for strykere i Nord-Trøndelag.

Siden 2012 fungerer Nord-Trønderen Pål Solbakk som kunstnerisk leder for orkesteret.

Nord-Trøndelag kammerorkester deltar på følgende arrangement