Morten Schrøder

Som mangeårig fylkesmusiker danner Morten kjernen i Quintus.

Jovisst er han virtuos på trompeten, og han har sin mastergrad i musikk fra NTNU, men minst like verdifullt er det at han er en veldig lyttende utøver som vet å få det beste ut av folkene han spiller med.  Det er kanskje noe av grunnen til at lista av folk han gjør prosjekt med og spiller sammen med er mer enn armslang. Og legger du til at han uten å nøle fyker fylket på kryss og tvers for å sørge for at det finnes fin musikk, er det klart at vi snakker om et engasjement utenom det vanlige.

Morten Schrøder deltar på følgende arrangement