Marianne Kappfjell

Marianne Kappfjell jobber som bokbussbibliotekar, og litteratur- og kulturformidler ved Gærjah, sørsamisk bok- og kulturbuss for Nordland fylkesbibliotek.

Marianne fullførte Lécole du Jacques Lecog teater danning i Paris i 1993, og har utdanning som teaterpedagog fra Sverige. Har i gjennom mange år arbeidet som pedagog i barnehager, der teaterbakgrunnen kom tydelig til uttrykk i arbeidet. Har jobbet med to uavhengige oppsetninger sammen med blant andre Marianne Apenæs.
Som uttrykk jobber hun gjerne med forestillinger rettet mot barn.

Marianne Kappfjell deltar på følgende arrangement