Lars Forseth

Lars Forseth har jobbet med kulturminnevern i Nord-Trøndelag siden 1993. Han er en erfaren arkeolog med sans for god formidling.

Lars Forseth er nå ansatt i Trøndelag Fylkeskommune og jobber der med utviklingsprosjekter, skjøtsel og tilrettelegging. Hovedinteressen er regionens store gravhauger. Trøndelag har en uvanlig stor andel slike store gravhauger. Lars har tidligere også jobbet med utgravningene på Kaupang i Larvik, – Norges tidligste by, og undersøkelsene av storhaugene på Borre i 1989. Han var medredaktør på Norske Oldfunn XXX (nr 30), «Dalemspenna»; en publikasjon av Nordens største spenne fra folkevandringstiden.

Lars Forseth deltar på følgende arrangement