Kristina C. Karlsen

Kristina Cepkenovic Karlsen er en formidlingsdyktig kunstner bosatt i Trondheim.

Siden 2009 har hun gjort forskningsarbeid på kunstfeltet. Hun har mellom annet undersøkt hvordan vitenskap kan bidra til ei bedre forståelse av hva de vil si å være menneske. Hun er opptatt kunst i det offentlige rom. Arbeidene hennes har vært utstilt nasjonalt og internasjonalt. Hun er utdannet i kunst og grafikk, i det tidligere Jugoslavia.

Kristina C. Karlsen deltar på følgende arrangement