Kristin Prestvold

Kristin Prestvold er utdannet arkeolog med historie og sosialantropologi i fagkretsen. Hun har fokus på kulturminner som møteplasser mellom mennesker, og jobber til daglig med formidling, attraksjonsutvikling og opplevelser av kulturminner i Trøndelag fylkeskommune.

Prestvold har vært medforfatter i guidebøker og skrevet kulturhistoriske reiseguider til blant annet Isfjorden, Gravneset og Smeerenburg på Svalbard. Hun er opptatt av kulturminnenes kraft som historiefortellere, og har i de siste årene guidet kulturhistoriske reiser til øyene vest i det nordlige Atlanterhavet. I 2019 utga hun boka “Oppdag Vesterled” på Museumsforlaget.

Kristin Prestvold deltar på følgende arrangement