Knut Størdal

Knut Størdal er kulturansvarlig og musiker i Vår Frue Åpen kirke (Kirkens Bymisjon) i Trondheim.

Han er utdannet kirkemusiker (med hovedfag i korledelse) fra Norges Musikkhøgskole.  Han er også aktiv som komponist og arrangør. Bl.a. er han representert med en melodi i den nye salmeboken. Høsten 2018 var han musikalsk leder for forestillingen «Herr Petter»  om Petter Dass med Nordland Teater, der han også hadde skrevet musikken.

Knut Størdal har medvirket på mange CD-produksjoner, bl.a. med gruppen Vadested. I 2013 utga han CD-en “No stig vår song” i samarbeid med sin søster Helga Johanne Størdal. Han var også sentral i NRKs sakte-TV-produksjon «Salmeboka minutt for minutt» i november 2014.

Han har ellers arbeidet mye med improvisasjon, og har i mange år undervist i liturgisk spill, orgelimprovisasjon og korledelse ved NTNU- Institutt for musikk, Trondheim.

Knut Størdal deltar på følgende arrangement