Jon Kristian Bye

Jon Kristian er nytilsatt fylkesmusiker i Trøndelag, som spiller i piano trioen Pocus.

Han er en allsidig musiker som opererer i spennet fra den klassiske pianolitteraturen, vi samtidsmusikk og jazz, til pop.

Jon Kristian Bye deltar på følgende arrangement