Elin Torp Meland

Elin Torp Meland spiller obo i fylkesmusikertrioen Pocus.

Ved siden av oboen trakterer hun også engelskhorn, i tillegg til at hun også komponerer musikk. Hun har vært ansatt som fylkesmusiker siden høsten 2012. Hun vokste opp i Grimstad på Sørlandet og utdannet seg ved konservatoriet i Kristiansand.

Elin Torp Meland deltar på følgende arrangement