Einar Strand

Einar Strand er ansatt i Trøndelag fylkeskommune, og er ekspert på gamle bygninger.

Når eiere av gamle hus trenger mer kunnskap for å sette de i stand på bra vis, rykker Einar Strand ut. Han er ekspert på gamle byggemåter, verktøy og håndverk. Han er mellom annet opptatt av at det ligger mye god miljøkunnskap i tradisjonsbyggeriet. Den bør vi ta i bruk igjen for å nå miljømålene samfunnet har satt seg. Einar har deltatt under Vrimmel før. Da stimla gamle og unge sammen for å sjå hva som foregikk, noen mimra mens andre lært nytt.

Einar Strand deltar på følgende arrangement