Astri Hansen Juvik

Et formidlingstalent av de sjeldne! Nordlendingen Astri Hansen Juvik ble født med blyant i handa – og lærte seg (nesten) å skrive før hun kunne gå.

Skrivebegjæret har fulgt henne gjennom hele livet. Hun skriver rått og gjenkjennbart om det å være menneske. Ved hjelp av ordene skrelles det uvesentlige bort og leserne ledes til kjernen, til der følelsene og det innerste bor. Når hun leser kan lytterne oppleve en særegen form for ro og gjenkjennelse.

Siden 1995 har hun bodd på Steinkjer med mann, datter og katt. Astri heier på skaperne av landeplagen «æ e trønder», og nynner på refrenget i tide og utide.

 

Astri Hansen Juvik deltar på følgende arrangement