Anders Bitustøyl

Anders Bitustøyl er fulltids musiker.

Han spiller bass i Transjoik, og er engasjert i ei rekke andre prosjekt, for eksempel The Flying Dancing Kings. 

Anders Bitustøyl deltar på følgende arrangement