Anders Bast

Sjøl om han er en ettertraktet utøver i kongens by, prioriterer han alltid å spille med fylkesmusikerne i Quintus.

Anders Bast er saksofonist og komponist utdannet fra Vestjysk Musikkonservatorium, New England Conservatory og Rytmisk Musikkonservatorium i København, elev av  den internasjonalt anerkjente saksofonisten Jerry Bergonzi. Anders sin liste over folk han har spilt med er et godt førsteutkast til «Who is who in Danish jazz», sjekk nettsida hans.

Anders Bast deltar på følgende arrangement