Artikkel: Smittevern: For arrangører

Smittevern: For arrangører

Det skal være trygt å Vrimle. Derfor må publikum, arrangører og utøvere samarbeide godt. Festivalen arrangeres i tråd med de gjeldende smittevern-reglene.

Det er registrert nye smittetilfeller i deler av Vrimmel-området. På denne sida vil du finne oppdaterte tilrådinger og smitteverntiltak.

Status per 03.11.21: Ingen lokale smitteverntiltak er innført.

Vi oppfordrer likevel alle arrangører til å legge til rette for spriting av hender. Oppfordre gjerne publikum om å holde god avstand.