Artikkel: Smittevern: For arrangører

Smittevern: For arrangører

Det skal være trygt å Vrimle i Ytre Namdal. Derfor må publikum, arrangører og utøvere samarbeide godt. Festivalen arrangeres i tråd med de gjeldende smittevern-reglene.

 

Som arrangør har du følgende oppgaver:

  1. Før arrangementet må du kartlegge hvor mange det er publikummere det er plass til. Sett ut stoler med 1 meters mellomrom, eller merk hvor folk kan sette seg.
  2. Før liste over publikum. Må inneholde: Navn og kontaktinformasjon på publikummer, samt Tittel, dato og sted for arrangementet.
  3. Sett fram håndsprit og oppfordre publikum til å sprite seg ved inngang og utgang.
  4. Det skal være to (2) meters avstand mellom publikum og utøvere. Det er nok med en (1) meters avstand når det bare er lokale utøvere som opptrer.

Når arrangementet er over, gir eller sender du deltakerlista til festivalsjef Maren Grønli Berg i Nærøysund kommune. Der blir den oppbevart trygt og makulert 10 dager etter festivalen.

Lenke til aktuell regelverk:

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved–store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/?term=&h=1

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gruppestorrelse-og-avstand